تلفن تماس
021 7713 9030
بزرگراه رسالت خ شهید کرد
کوچه ترکستانی پلاک ۲ واحد ۱
آدرس
بزرگراه رسالت، خ شهید کرد، روبروی پارکینگ مجتمع تجاری دنیای نور، کوچه ترکستانی، پلاک ۲ واحد یک
تلفن تماس
+98 21 7713 9030
+98 21 7713 9040
فکس
+98 21 7713 3937
ایمیل
info@apaelevator.ir