تلفن تماس
021 2253 0080
بزرگراه رسالت خ شهید کرد
کوچه ترکستانی پلاک ۲ واحد ۱
آدرس
بزرگراه رسالت، خ شهید کرد، روبروی پارکینگ مجتمع تجاری دنیای نور، کوچه ترکستانی، پلاک ۲ واحد یک
تلفن تماس
+98 21 2253 0080
+98 21 2252 3904
مسئول فروش
+98 903 154 15 19 (گلشن)
ایمیل
info@apaelevator.ir